wojażer

UBEZPIECZENIE WOJAŻER

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie wojażer?
Ubezpieczyciel Udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zajścia podczas podróży ubezpieczonego i w okresie ubezpieczenia wypadku.

Co obejmuje ubezpieczenie wojażer?
Transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania nie pozwala ubezpieczonemu skorzystać  z uprzednio przewidzianego środka transportu
Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca zamieszkania
Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej- leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, stomatologiczne- ostrych stanów zapalnych, związanych z ciążą i porodem, transport do placówki medycznej, Naprawa lub zakup protez
Koszt transportu zamiennika kierowcy
Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży  (zakup artykułów pierwszej pomocy np. posiłki, przybory toaletowe)
Pomoc tłumacza w związku z pomocą medyczną
Organizacja kontynuacji leczenia po powrocie do domu na terytorium RP – w tym wizyta lekarza w domu ubezpieczonego
Domowej opieki pielęgniarki
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP
Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego
Dostawę leków
Powypadkowa pomoc psychologa
Opieka nad psami i kotami na terytorium RP
Infolinia medyczna
Zastępstwo w podróży służbowej
Naprawa zniszczonego sprzętu sportowego bądź wynajem sprzętu

Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie wojażer?
Ubezpieczenie obejmuje okres ubezpieczenia od dnia zakupu do dnia powrotu  z wyjazdu.

Zadzwoń i dowiedz się ile kosztuje ubezpieczenie dla Twojej rodziny bądź napisz wiadomość: