NNW

UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Przez zdarzenie pozostające w związku z Ruchem pojazdu mechanicznego rozumie się nieszczęśliwe wypadki zaszłe w okresie ubezpieczenia:

  • Przy wsiadaniu do Pojazdu lub wysiadaniu z Pojazdu
  • Przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu
  • Podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu

https://kgrycuk.agentpzu.pl